Comeniusa3.jouwweb.nl
Home » Write a letter of complaint

Write a letter of complaint

 

WRITING ASSIGNMENT ATHENEUM 3

 USE AT LEAST 150 WORDS AND A MAXIMUM OF 180

 

SITUATION:

 

De afgelopen  zomer heb je met je ouders op een camping in Engeland gekampeerd. De camping werd in een advertentie aangeprezen, maar tijdens jullie vakantie bleek er een aantal zaken uit die advertentie niet te kloppen. Je vader heeft destijds bij de beheerder van de camping zijn beklag gedaan, maar deze heeft hem doorverwezen naar de eigenaar, de heer Daniels. Onmiddellijk na thuiskomst heeft je vader je verzocht, de volgende brief te schrijven:

 

-Je deelt de heer Daniels mee dat jullie gezin de eerste twee weken van juli op de camping Seaview bij de plaats Torquay heeft doorgebracht. Dat het een week lang regende kan de heer Daniels natuurlijk niet helpen. Maar het valt hem wel kwalijk te nemen dat een aantal zaken waarmee hij adverteerde niet klopt.

 

- In een advertentie in de ANWB-gids van 5 april wordt vermeld dat de camping op 500 m van het strand ligt. De afstand was echter bijna 4 kilometer. Bovendien bestond het strand slechts uit enkele vierkante meters rotsblokken.

 

- Ook de douches, die volgens de advertentie op de camping waren, mochten die naam niet dragen, tenzij de twee houten schuurtjes bedoeld werden waarin alleen koud water uit de kraan kwam.

 

-  Verder was de aankondiging bij de ingang van de camping, dat na 22.30 iedereen rustig moest zijn, een farce. De beheerder en zijn twee assistenten maakten meer lawaai 's nachts dan alle kampeerders bij elkaar overdag.

 

-  Omdat de vakantie al vooruit betaald was, zijn jullie 14 dagen gebleven, al waren jullie natuurlijk gedwongen op een andere camping te gaan douchen, tegen betaling natuurlijk.

 

-Alle genoemde feiten hebben jullie vakantie voor een groot deel bedorven en daarom verzoek je om restitutie van £ 75 als compensatie.

 

-   Sluit de brief af.


 

De formele brief


adres van de afzender

naam en adres van de geadresseerde
Ø in Engeland komt de postcode achter de plaatsnaam

datum

 

aanhef

Ø als de naam van de geadresseerde bekend is: Dear Mr/Miss/Mrs/Miss Randall,
Ø als de naam niet bekend is:
§ Dear Madam, Dear Sir,
§ Dear Sir/Madam,
§ Dear Sirs, (in het Amerikaans) Gentlemen:

feitelijke boodschap
Ø samengetrokken vormen zijn niet toegestaan. Voorbeelden: 'I'm', 'they're' en 'don't'.

 

afsluiting
Ø als de geadresseerde niet bekend is: Yours faithfully,
Ø als de geadresseerde - bij naam - bekend is: Yours truly, /Yours sincerely,

 

handtekening