Comeniusa3.jouwweb.nl
Home » Word list "My GBF"

WORD LIST – MY GBF

Fine                                  boete

Sentence                            straf

Proposed                            een aanzoek doen

Resident                             inwoner

Honour killings                    eermoord

Penalty                               straf

Deportation                        uitzetting

Reveal                                 onthullen/ blootgeven

Common                            gewoon/ alledaags

Beaten                                geslagen

Stabbed                              neergestoken

Ditches                                sloten

Secrecy                              geheimhouding

Employer                            werkgever

Work permit                        werkergunning

Temporary                         tijdelijk

Prejudiced                          bevooroordeeld

Selfish                               egoïstisch

Unbearable heartache          onuitstaanbare pijn aan het hart (hart breken)

Elvis impersonator              Elvis imitator

Filed taxes                          belasting indienen

Litmus test                         lakmoes proef (echtheid)

Values                               waarden

Initial                                 eerste

Interrogation                      verhoor

Determine                          bepalen

Circumcised                        besneden

Randomly                           willekeurig

Relief                                  opluchting